ประกาศเรียกผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้มารายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้มารายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2


วันที่ประกาศข่าว
05/04/2024
เอกสารแนบ
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน