ประกาศเรียกผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้มารายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้มารายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1


วันที่ประกาศข่าว
22/03/2024
เอกสารแนบ
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน