กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS 67)

Girl in a jacket

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS 67)
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูกำหนดการที่เป็นทางการได้จากประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเร็วๆนี้
นักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS67 (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปก่อนที่จะทำการเข้าระบบรับสมัครนิสิตใหม่เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วันที่ประกาศข่าว
21/09/2023
เอกสารแนบ
--
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@g.swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่