ผู้สมัครที่สมัครตั้งแต่ ปี 2566 เป็นต้นไป ไม่มีการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ แรกเข้า

ผู้สมัครที่สมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ปี 2566 เป็นต้นไป ไม่มีการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ แรกเข้า


วันที่ประกาศข่าว
29/03/2023
เอกสารแนบ
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน