เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร SWU TCAS 66

เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร SWU TCAS 66 (คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง) 
ประกอบไปด้วย
1.หลักสูตรสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี
2.ประเภทการรับ
3.วิธีการสมัคร
4.สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสมัคร (คำถาม-คำตอบ)
กำหนดการสมัครและรายละเอียดการสมัครจะประกาศให้ทราบที่นี่ เร็วๆนี้ โปรดติดตาม

 

 

ข้อมูล

ฉบับแก้ไข v.วันที่1 ก.ย. 65 แก้ไขวิชาเอกการประถมศึกษา (กศ.บ.) (เอกคู่) ไม่เปิดรับในปี 2566
       


วันที่ประกาศข่าว
30/08/2022
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อข่าวกรุงเทพ
admission@g.swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่