(17กพ65)ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตชาวไทย เทอม 2/2564 (ฉบับลด 20%)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สำหรับนิสิตชาวไทยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564  (ฉบับลด 20%)


วันที่ประกาศข่าว
17/02/2022
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน