ประกาศรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2564

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับนิสิตใหม่ E-mail: admission@swu.ac.th หรือ
โทรศัพท์ 084-230-2618   084-982-0062  084-058-3321   084-017-0676  091-737-7216 

ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)


วันที่ประกาศข่าว
11/06/2021
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา