ประกาศเลื่อนกำหนดการต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น รอบที่ 1 และรอบที่ 2

เลื่อนวันรับสมัครนิสิตใหม่ วันประกาศสถานที่ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ วันประเมินทักษะภาษาอังกฤษ วันสอบสัมภาษณ์วิชาการ สอบข้อเขียน  วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกรอกประวัติรายงานตัว ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคต้น  ประจำปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2)

 


วันที่ประกาศข่าว
18/04/2021
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน