สมัครระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท สอบตรง รอบที่ 1

วันที่รับสมัคร 01/12/2023 ถึง วันที่ 31/07/2024

หลักสูตรเปิดรับ 10 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
6 วัน
ปริญญาเอก สอบตรง รอบที่ 1

วันที่รับสมัคร 07/12/2023 ถึง วันที่ 31/07/2024

หลักสูตรเปิดรับ 4 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
6 วัน