ประกาศเลื่อนวันรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) ดูได้ที่ https://admission.swu.ac.th ประกาศเลื่อนวันรับสมัครนิสิตใหม่และกำหนดการอื่น ๆ ภาคต้น รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดูได้ที่ https://admission.swu.ac.th
ข่าวระดับบัณฑิตศึกษา
หมวด: ประกาศข่าวทั่วไป
16/01/2563
หมวด: ประกาศข่าวทั่วไป
26/12/2562
หมวด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
23/03/2563
หมวด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
17/03/2563
หมวด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
26/06/2563