หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2562 (รับสมัคร 1 - 15 ธ.ค.61)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
สมัครทางอินเตอร์เนต ที่ http://admission.swu.ac.th

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

  เอกสารแนบ : ดูรายละเอียด
  หมายเหตุ : -
  ข้อมูลเพิ่มเติม : -
 
  ข้อมูลโดย : งานรับนิสิตใหม่
  e-mail ติดต่อ : -
  หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
  วันที่ประกาศข่าว : 09/11/2561