ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
 
  ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์วิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2558
  IELTS ที่ใช้ในการสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
ปีการศึกษา 2559
  รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559
  การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
  รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2559 (รับสมัคร 17 ส.ค 58 - 14 ธ.ค.58)
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
   
  ภาคการศึกษา 1/2559

        ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)
             อื่นๆ
                แพทย์โครงการร่วมฯ
               (วันที่ 17 ส.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558)
  ภาคการศึกษา 2/2558

        ระดับ : ปริญญาโท
             อื่นๆ
                สอบตรง
               (วันที่ 17 ส.ค. 2558 - 06 ก.ย. 2558)
        ระดับ : ปริญญาเอก
             อื่นๆ
                สอบตรง
               (วันที่ 17 ส.ค. 2558 - 06 ก.ย. 2558)ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  รองรับ Browser Google Chrome Safari และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
ระดับปริญญาตรี 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531
ระดับบัณฑิตศึกษา 0-2649-5000 ต่อ 15730 หรือ 0-2649-5067
email : admission@swu.ac.th