ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
 
  การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2558
  รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2559 (รับสมัคร 17 ส.ค 58 - 14 ธ.ค.58)
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
   
  ภาคการศึกษา 1/2559

        ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)
             อื่นๆ
                แพทย์โครงการร่วมฯ
               (วันที่ 17 ส.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558)
  ภาคการศึกษา 2/2558

        ระดับ : ปริญญาโท
             อื่นๆ
                สอบตรง
               (วันที่ 17 ส.ค. 2558 - 06 ก.ย. 2558)
        ระดับ : ปริญญาเอก
             อื่นๆ
                สอบตรง
               (วันที่ 17 ส.ค. 2558 - 06 ก.ย. 2558)ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  รองรับ Browser Google Chrome Safari และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
ระดับปริญญาตรี 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531
ระดับบัณฑิตศึกษา 0-2649-5000 ต่อ 15730 หรือ 0-2649-5067
email : admission@swu.ac.th