ระดับปริญญาตรี
ประกาศกำหนดการรายงานตัว
ประกาศผล
ประกาศทั่วไป
ประกาศรับสมัคร
02/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2562 (รับสมัคร 3 - 20 เม.ย. 2562)

26/03/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3

14/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงาน (รับสมัคร 15 มี.ค. - 30 พ.ค. 2562)

14/02/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562


สอบตรง